— Hledání zajíčků 1.3.-18.4.2021 —

radost nalezených zajíčků...
radost nalezených zajíčků...

- HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍCH ZAJÍČKŮ-

Cesty k pokladům byly obohacené o úkoly pro děti z MŠ a ZŠ Václavovice ! Děti mohly  hledat zajíčky, protože ti k Velikonocům prostě patří ... :-) V každém pokladu byla tajenka se jménem zajíčka (většinou na poslední straně deníčku). Jednoduchou tajenku vyluštili všichni na místě (a zapamatovali  si jméno) nebo si ji vyfotili a vyluštili doma. Už  8 jmen zajíčků stačilo k získání ocenění a čoko-zajíce ! Nezapomněli jsme ani na strážce pokladů, protože i ti si rozhodně zaslouží naše poděkování...:-)

ukázka tajenek
ukázka tajenek

Kdo tam nebyl, klidně zkuste vyluštit dvě jména zajíčků (či zaječic) ...:-) ...Bylo jich celkem 12!

ocenění a dobroty čekají na děti
ocenění a dobroty čekají na děti

Rozdáni byli všichni čoko- zajíci a protože dětí bylo opravdu hodně a zapojila se i třída Sluníček z MŠ, rozdali jsme i cukrové vaty a Brumíky...:-) Děkujeme všem za účast a chystáme zase  další úkoly...

výdejní okénko u Kraslicovníku
výdejní okénko u Kraslicovníku