—  HLEDÁNÍ ZVÍŘÁTEK + TEST PAMĚTI —

V pokladech byly na začátku května uloženy nové úkoly v podobě hledání živých tvorů.... Děkujeme všem šikovným hledačům, ceny jsme jim předali 1.6.2021.

Úkoly jsme v pokladech ještě zanechali, takže můžete nadále zkoušet živočichy najít.

Ať už je to vodní živočich, hmyz, domácí zvíře - název je ukryt v přesmyčkách nebo zašifrován morseovkou. Morseovka bude také na místě v malém podání na druhé straně úkolu...:-)

Úkoly mohou plnit samozřejmě všechny děti, které poklady navštíví, ale konkrétně pro děti ze ZŠ a MŠ Václavovice mělo  SRPŠ připravené opět nějaká ta překvapení !

Celkem můžete najít 36 živočichů, to znamená, že 3 čekají na objevení v každém pokladu. Za nalezení nejméně třiceti zvířátek budou speciální ceny !!! Zanedlouho prozradíme...

Ale nezoufejte, kdybyste našli zvířátek jen pár. Pro všechny budeme mít bonbónový bar :-)

Zvířátka si zapisujte a pošlete nejpozději do konce měsíce května všechny objevené na mail vaclavovickepoklady@seznam.cz

Snažte se najít zvířátka do 1.6.2021 - je to svátek dětí, proto máme obrovskou chuť děti v tento den potěšit, obdarovat a pochválit !!!

V úterý 1.6.2021 budeme od 15 do 17 hod opět z okénka u Kraslicovníku vydávat ceny. Pro děti, které objevily 30 či více zvířátek to budou ceny větší a děti, co našly zvířátek méně a napsaly mail, čeká sladká odměna.

Zároveň v deníčku najdete kartičku k zapamatování a na její druhé straně pak otázky k danému obrázku. Procvičte si paměť, vyzkoušejte se navzájem a odpočiňte si takto před zpáteční cestou.... PS: nohy odpočívají, hlava maká...:-)